Schoonselhof 6 - 3 - 1840 / 16 - 1 - 1914 Eugene Kreglinger Het grafmonument voor de familie Kreglinger onder wie  Eugène (1840 - 1914), Eugène (1899 - 1933) en Albert (1874 - 1953) bevindt zich op perk Z1, rij 10. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.