Schoonselhof Jan Frans Labouers was rentenier. Antwerpen 15 - 8 - 1823 / Antwerpen 6 - 3 - 1886 Jan Frans Labouers Het grafmonument voor Jan Frans Labouers bevindt zich op perk Z 1, rij 09.