Schoonselhof André Lambert was bankier. Antwerpen 3 - 2 - 1865 / Antwerpen 7 - 10 - 1895 André Lambert Het grafmonument voor André Lambert bevindt zich op perk Z 1, rij 14.