Schoonselhof Eugeen Lambert was bankier. Lyon 10 - 1 - 1833 / 26 - 12 - 1881 Eugeen Lambert Het grafmonument voor Eugeen Lambert bevindt zich op perk Z 1, rij 14.