Schoonselhof Gustave Lambert was bediende. Antwerpen 9 - 2 - 1874 / 25 - 7 - 1937 Gustave Lambert Het grafmonument voor Gustave Lambert bevindt zich op perk Z 1, rij 14.