Schoonselhof Eugene Laureyssens was rechter. Antwerpen 2 - 9 - 1885 / Antwerpen 31 - 5 - 1939 Eugene Laureyssens Het grafmonument voor  Eugene Laureyssens bevindt zich  op perk Y, rij 18.