Schoonselhof Jaak Lemmers was gemeenteonderwijzer. Hij was eveneens schrijver. Van zijn hand zijn onder meer “Uit beloken tijd”, “Menschen en dingen”, “Historische verbeeldingen”, “Het bonte leven” en “Fransche verbeelding”. Antwerpen 28 - 5 - 1887 / Antwerpen 7 - 12 - 1930 Jaak Lemmers Het grafmonument voor Jaak Lemmers bevindt zich op perk P, Noord.