Schoonselhof Jan Lemmers was onderwijzer. Hij was één van de bezielers van Diesterweg. Antwerpen 26 - 2 - 1863 / 29 - 4 - 1922 Jan Lemmers Jan Lemmers werd begraven op perk D maar het grafmonument  werd intussen geruimd.