Schoonselhof Salamon Lewy was rentenierster. Petrokow 18 - 8 - 1860 / Antwerpen 11 - 12 - 1928 Salamon Lewy Het grafmonument voor Salamon Lewy bevindt zich op perk I, Noord.