Schoonselhof Michel L’Höest junior was directeur van de Antwerpse zoo. Antwerpen 13 - 10 - 1888 / 22 - 11 – 1944 Michel L’Hoëst Het grafmonument van Michel L’Höest junior bevindt zich op perk Z, Oost.