Schoonselhof Mannheim (D) 23 – 5 – 1835 / Antwerpen 1 – 3 – 1888 Ferdinandus Löwenthal Het grafmonument voor de familie  Löwenthal-Renard werd op 26 augustus 1937 overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. Het bevindt zich  op perk Z1, rij 7.