Schoonselhof Antwerpen 28 - 9 - 1834 / Baden Baden (D) 2 - 10 - 1894 Victor Lynen Het erg verwaarloosde grafmonument voor Alfred en Victor Lynen bevindt zich op perk Z1, rij 10.