Schoonselhof Jozef Majoor was meester drukker. Antwerpen 31 - 10 - 1878 / Antwerpen 9 - 12 - 1943 Jozef Majoor Het grafmonument van Jozef Majoor bevindt zich op perk S, West.