Schoonselhof Louis Major was minister, vakbondsleider en socialistisch voorman. Op een hoek van het Antwerpse stadspark staat een standbeeld ter zijner ere in een ontwerp van beeldhouwer Bierwerts. Oostende 20 - 12 - 1902 / Antwerpen 19 - 2 - 1985 Louis Major Het  grafmonument voor Louis Major bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.