Schoonselhof Eduard Marsily - de Souza was actief bij de banque d’Anvers. Later was hij directeur bij de banque Lazard. Antwerpen 5 - 7 - 1876 / 10 - 4 - 1932 Eduard Marsily-deSouza Het grafmonument voor Eduard Marsily - de Souza bevindt zich op perk Y, rij 19. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.