Schoonselhof Antwerpen 26 - 9 - 1905 / 17 - 5 - 1960 Antoon Marstboom Het grafmonument voor Antoon Marstboom bevindt zich op perk R, rij 3.  Hij werd hier op het Schoonselhof in 1962 overgebracht van het perk O, lijn 11.