Schoonselhof Jacques Martroye was actief in de firma Martroye & Luth. Hij was secretaris van de Handelskamer en ondervoorzitter van het Comité van Verzekeraars. Voor zijn inspanningen voor de kolonie België werd Jacques Martroye tot ridder geslagen. Antwerpen 1 - 4 - 1863 / 24 - 10 - 1909 Jacques Martroye Het grafmonument voor Jacques Martroye bevindt zich op perk Z1, rij 17.