Schoonselhof Alphonse Meerbergen was apotheker. Borgerhout 11 - 5 - 1869 / 19 - 2 - 1955 Alphonse Meerbergen Het grafmonument voor  Alphonse Meerbergen bevindt zich  op perk Y, rij 06.