Schoonselhof Petrus Meerbergen was aannemer van openbare werken. Oorderen 5 - 10 - 1835 / Antwerpen 10 - 1 - 1888 Petrus Meerbergen Het grafmonument voor  Petrus Meerbergen bevindt zich  op perk Y, rij 06.