Schoonselhof Henri Meeus was kleermaker. Antwerpen 23 - 2 - 1835 / Antwerpen 3 - 5 - 1890 Henri Meeus Het grafmonument voor Henri Meeus bevindt zich op perk Y, rij 8.  Een medaillon van Arthur Pierre siert het monument.