Schoonselhof Louis Mertens was rentenier. Kapellen 11 - 10 - 1844 / 19 - 2 - 1922 Louis Mertens Het grafmonument voor Louis Mertens bevindt zich op perk Y, rij 08.