Schoonselhof Jos Meyer was rentenier. Sint Jans Molenbeek 23 - 3 - 1843 / 7 - 2 - 1911 Jos Meyer Het graf voor Jos Meyer bevindt zich  op perk Z 1, rij 17, graf 01.