Schoonselhof Joannes Meys was schepen in Oosterweel. Tevens was hij voorzitter van COO (Commissie voor Openbare Onderstand) en voorzitter van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist. Oosterweel 19 - 9 - 1851 / 23 - 5 - 1929 Joannes Augustinus Meys Het grafmonument voor Joannes Meys bevindt zich op perk T, rij L.