Schoonselhof André Morren was actief in de firma Morren & Co. Hij was tevens schatbewaarder van de Handelskamer. Antwerpen 3 - 8 - 1871 / 8 - 3 - 1933 André Morren Het grafmonument voor André Morren bevindt zich op perk 5, West.