Schoonselhof Antwerpen 11 - 5 - 1888 / 30 - 1 -1934 Louis Morrisson Het grafmonument voor Louis Morrisson bevindt zich op perk U, rij A.