Schoonselhof Antwerpen 5 - 2 - 1868 / 24 - 6 - 1952 Lodewijk Mortelmans Het  grafmonument voor Lodewijk Mortelmans bevindt zich op het ereperk N van de stad Antwerpen.