Schoonselhof Antwerpen 12 - 7 -1882 / Kapellenbos 22 - 4 - 1961 Jozef Muls Het  grafmonument voor Jozef Muls bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.