Schoonselhof Antwerpen 10 - 5 - 1892 / Antwerpen 6 - 1 - 1983 Emma Naessens Het graf voor Emma Naessens bevindt zich op perk O, rij 06.

Emma Naessens had een schoenwinkel in de Kloosterstraat in Antwerpen met specialisatie: “werkbottinnen” voor havenarbeiders. De schoenen werden ter plaatse met de hand gemaakt. Emma Naessens was de moeder van de gezusters Brabants, actief in het ballet, er ze maakte kostuums voor het gezelschap van de gezusters Brabants.


Met dank aan Koen Van Kerkhoven

voor de informatie.