Schoonselhof Brussel 1815 / Lier 1906 Emile Nyssens

Emile Nyssens was groothandelaar en wereldreiziger.Het grafmonument voor Emile Nyssens  bevindt zich op perk Y, rij 26.