Schoonselhof Antwerpen 25 – 6 - 1891 / Antwerpen 7 - 9 - 1897 Gaston Odeurs Het grafmonument voor Gaston Odeurs bevindt zich op perk Y, rij 23, graf 13.

Gaston Odeurs overleed amper 6 jaar oud.