Schoonselhof Hubert Olieslagers was onderofficier. Hij overleed aan kwalen opgedaan gedurende de veldtocht in Afrika. Hij is een broer van Jules en Jan Olieslagers die ook op het militaire ereperk begraven liggen.  Met dank aan Leo Spiessens voor de informatie. Antwerpen 6 - 5 - 1886 / 6 - 1 - 1920 Hubert Olieslagers Het grafmonument van Hubert Olieslagers bevindt zich op het militair perk rij 21, graf 5.