Schoonselhof Antwerpen 15 – 6 - 1900 / Antwerpen 14 - 4 - 1959 Joannes Pays

Joannes Pays was plakker.
Het grafmonument voor Joannes Pays  bevindt zich op perk Z, Zuid, graf 16.