Schoonselhof Antwerpen 31 – 3 - 1900 / Malmedy 1 – 9 - 1965. Jules Pecher Het grafmonument voor Jules Pecher  bevindt zich op perk Y, rij 19.

Jules Pecher werd geboren te Antwerpen op 31 maart 1900 als zoon van Charles Pecher en Leonia Grisar, allebei afkomstig uit de Antwerpse liberale hoge burgerij. De publieke aandacht ging aanvankelijk naar zijn vijftien jaar oudere broer Edouard, die zowel op zakelijk als op politiek vlak een blitzcarrière maakte. De nog jonge Jules raakte in de jaren 1920 nauw betrokken bij de inspanningen van zijn broer op het vlak van de sociale zekerheid en de organisatie van de liberale mutualiteiten. Na het vroegtijdig overlijden van Edouard in 1926 was het dan ook evident dat hij het roer overnam. Zowel op Antwerps als op nationaal niveau kwam hij aan het hoofd te staan van de liberale mutualiteiten, die onder zijn langdurig beheer tot moderne organisaties werden uitgebouwd. Daarnaast was Pecher ook actief binnen de Liberale Partij. Het begon met het voorzitterschap van de Liberale Jonge Wacht van de 4e Wijk in Antwerpen en een bestuursmandaat in het Landelijk Verbond der Liberale Jonge Wachten. De overstap naar de Antwerpse Verenigde Liberalen lag iets ingewikkelder. Als lid van de hoge burgerij werd hij bijna automatisch lid van de eerder conservatieve Liberale Associatie, terwijl hij als voorman van de mutualiteiten een boegbeeld van het Liberaal Werkersverbond was. Doordat hij in het bestuur van beide kiesverenigingen zetelde, werd echter elke discussie vermeden. Ook op nationaal vlak vond zijn inzet waardering. Hij maakte decennialang deel uit van het partijbureau van de Liberale Partij en later de PVV. Een politiek mandaat zocht Pecher duidelijk niet. Het enige mandaat dat hem ooit te beurt viel, was dat van provincieraadslid voor het kiesdistrict Antwerpen. Hij zetelde in de raad van 1932 tot 1946. Jules Pecher overleed tijdens een vakantie in Malmedy op 1 september 1965, slechts een maand na het overlijden van zijn echtgenote.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.