Schoonselhof Antwerpen 28 – 4 - 1926 / Wilrijk 11 – 1 - 2009 Lucien Pecher Het grafmonument voor Lucien Pecher bevindt zich op perk Y, rij 19.

Lucien Pecher was oorlogsvrijwilliger 1940-1945. Hij was gedelegeerd bestuurder van Kresry nv en Dimotor nv, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Kredietvennootschap "Mijn Huis Edouard Pecher", gemeenteraadslid van de gemeente Brasschaat, OCMW-raadslid van de gemeente Brasschaat.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.