Schoonselhof Leuven 19 – 8 - 1850 / 20 - 9 - 1938 Gerard Peeters Het grafmonument voor Gerard Peeters  bevindt zich op perk Y, West, graf 37.

Gerard Peeters was bediende.