Schoonselhof Antwerpen 30 - 8 - 1888 / 13- 2 - 1979 Leo Peeters Het grafmonument voor Leo Peeters  bevindt zich op perk W 2, rij 02, graf 04.

Leo Peeters was rekenplichtige.