Schoonselhof Antwerpen 3 - 2 - 1889 / Antwerpen 2 - 8 - 1925 Willem Petit

Willem Petit was zeeman.Het grafmonument voor Willem Petit  bevindt zich op perk V, West.