Schoonselhof 15 – 5 - 1891 / 6 - 9 - 1932 Frans Pierard Het grafmonument voor Frans Pierard bevindt zich op perk E, rij 01, graf 08.

Frans Pierard was politieagent. Hij overleed in bevolen dienst.