Schoonselhof Antwerpen 16 – 10 – 1903 / Antwerpen 20 – 5 - 1950 Gerardus Poisson Het grafmonument van Gerardus Poisson bevond zich op perk 01 - groot 08  - graf 02  maar werd geruimd.

Gerardus Poisson was de 2de jongste van 10 kinderen in een schoenmakersgezin uit het Hopland in Antwerpen. Toen hij 14 jaar was overleed zijn vader. Vanaf dan werkte hij voltijds als schoenmaker in de zaak en later zette hij de schoenmakerij verder. Hij was getrouwd met Josephina Maria Spiessens en had 2 kinderen. Op 46-jarige leeftijd overleed hij aan een hartziekte.


Met dank aan Pierre Albertijn

voor de informatie.