Schoonselhof De Klinge 10 – 10 - 1914 / 26 - 6 - 1944 Jozef Polfliet Het grafmonument voor Jozef Polfliet bevindt zich op perk E, rij 01, graf 02.

Jozef Polfliet was politieagent. Hij overleed in bevolen dienst.