Schoonselhof Ekeren 11 – 3 - 1871 / Antwerpen 22 - 4 - 1927 Alfons Raeymaekers Het grafmonument voor Alfons Raeymaekers bevindt zich op perk C, West, graf 19.

Alfons Raeymaekers was diamantbewerker en herbergier.