Schoonselhof Thomas Ratinckx was de zoon van Henri Ratinckx. Hij was boekdrukker en woonde op de Van Rijswijckplaats 10 in Antwerpen.  Met dank aan Albert Ratinckx  voor de informatie. Antwerpen 24 - 6 - 1830 / Antwerpen 15 - 10 - 1897 Thomas Ratinckx Het grafmonument voor Thomas Ratinckx bevindt zich op perk Y, rij 14 en werd overgebracht van de, in 1936,  gesloten Kielbegraafplaats.  .