Schoonselhof 21 – 3 - 1890 / 2 - 3 - 1937 Joseph Rens Het grafmonument voor Joseph Rens  bevindt zich op perk W, Noord, graf 29.

Joseph Rens was winkelier.