Schoonselhof Antwerpen 28 - 6 - 1900 / Antwerpen 6 – 11 - 1950 Karel Resseler Het grafmonument voor Karel Resseler bevindt zich op perk 01, Noord, graf 01.

De jonge Karel Resseler begon op 1 augustus 1914 met zijn notities en stopte met zijn aantekeningen op 30 juni 1919. Dit unieke dagboek van drukker Karel Resseler biedt een indringend beeld van de vier jaar durende bezetting van Antwerpen. Zijn scherpe waarnemingen gaan onder meer over het bombardement op de stad, het begin van de Vlaamse activistische beweging en de verhongering van de bevolking. De aandacht gaat ook uit naar de vele details uit het dagelijkse leven. Met zijn zin voor nieuwsgaring en zijn onbevangen kijk op de wereld zorgde deze jonge telg van de bekende Antwerpse drukkers- en uitgeversfamilie Resseler ervoor dat de lezer een fascinerende inkijk krijgt op het Antwerpen tijdens de Grote Oorlog.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.