Schoonselhof Hasselt 26 - 2 - 1890 / Antwerpen 9 - 2 - 1978 Valerie Robert Het grafmonument voor Valerie Robert  bevindt zich op perk 09, Noord, graf 32.

Valerie Robert was regentes.