Schoonselhof Antwerpen 14 – 6 - 1833 / Antwerpen 23 - 1 - 1895 Petrus Rylant Het grafmonument voor Petrus Rylant bevindt zich op perk O, Noord, graf 36.

Petrus Rylant was makelaar.