Schoonselhof Antwerpen 28 – 3 - 1882 / Antwerpen 27 - 3 - 1939 André Leon Sangeleer Het grafmonument voor André Leon Sangeleer bevindt zich op perk W, Zuid, graf 01.

André Leon Sangeleer was kapitein ter lange omvaart.