Schoonselhof Antwerpen 14 – 5 - 1889 / 28 - 4 - 1958 Frans Schippers Het grafmonument voor Frans Schippers bevindt zich op perk V, West, graf 05.

Frans Schippers was voddenkoopman.