Schoonselhof Antwerpen 16 - 2 - 1921 / Antwerpen 22 - 9 - 1984 Ger Schmook Het grafmonument voor Ger Schmook bevond zich op perk Z, rij 22 maar werd intussen geruimd.

Ger Schmook was letterkundige.