Schoonselhof Antwerpen 27 – 11 - 1853 / 7 - 4 - 1925 Augustinus Sels Het grafmonument voor Augustinus Sels bevindt zich op perk A, West, graf 20.

Augustinus Sels was rentenier.